Support 

Hvis du har problemer eller spørgsmål i forbindelse med dit abonnement, er du velkommen til at henvende dig til Ventus. Send en mail til service@ventus.dk, og vi vil svare dig hurtigst muligt.

Inden du spørger, kan du også undersøge, om dit spørgsmål allerede er besvaret under Ofte stillede spørgsmål (FAQ).

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Under Ofte stillede spørgsmål (FAQ) finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest modtager i forbindelse med vores elektroniske ordbøger. Finder du ikke svaret på dit spørgsmål her, er du velkommen til at sende en mail til Ventus på service@ventus.dk.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Ordbogens brug og anvendte forkortelser.

Ventus' ordbøger har en enkel og overskuelig opbygning. Derfor er en større vejledning i brugen overflødig. Hele udtryk og vendinger står ofte under det vigtigste ord i sammenhængen – typisk et navneord. De kan også stå under andre opslagsord, som det vil være oplagt for dig at slå op under, fx udsagnsord og tillægsord. Brugen af forkortelser er meget begrænset.

Vejledning i ordbogens brug og oversigt over anvendte forkortelser

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) 

Hvad gør jeg, hvis jeg har en god idé til siden eller et forslag til et ord?

Du er meget velkommen til at dele dine forslag med os. Skriv til service@ventus.dk.

Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt mit login?

Har du glemt dit password, kan du klikke på knappen 'Glemt Kode' i login-boksen.

Hvad hvis det søgte ord ikke kan findes?

Ethvert søgeord, som ikke giver resultat, bliver registreret på en liste, og relevante termer vil efterfølgende blive inkluderet i ordbøgerne. På denne måde er vores brugere med til at udvikle ordbogen.

Hvorfor kan jeg ikke logge ind på min konto?

Der kan være flere årsager til, at du ikke kan logge ind.

Sikkerhedsindstillinger:
Hvis du benytter dig af Internet Explorer, kan du prøve følgende:
Tryk på "Funktioner" (øverst oppe) og vælg "Internetindstillinger". Vælg fanebladet øverst oppe, som hedder "Beskyttelse af personlige oplysninger". Sæt bjælken på "mellem" og tryk på Ok.

Firewall:
Prøv at slå firewallen fra, for at undersøge om den er skyld i problemet.
Kontakt evt. din computeradministrator, hvis du ikke selv kan slå den fra.

Brugernavn/kode:
Årsagen kan også være, at dit brugernavn og/eller password er forkert.
Sørg for, at du bruger det rigtige brugernavn og password.

Hvorfor blev min betaling ikke gennemført?

Det kan skyldes at PBS har haft for stor belastning på daværende tidspunkt. Prøv at gennemføre betalingen igen.

Kort vejledning i ordbogens brug og oversigt over anvendte forkortelser 

På grund af denne ordbogs enkle opbygning er en større vejledning i brugen overflødig. Hele udtryk og vendinger vil hovedsageligt være anført under det vigtigste ord i sammenhængen – typisk et navneord – men herudover kan de også være anført under andre opslagsord, som det vil være nærliggende for brugeren at slå op under, f.eks. udsagnsord og tillægsord. Hvis to ord i et udtryk står parallelt, står oversættelsesforslaget normalt under det første ord. Der kan så evt. være henvisning til andre ord. Forkortelser bruges i meget begrænset omfang.

(U)

udsagnsordet bøjes uregelmæssigt (fx: schreiben)
Til denne gruppe hører også udsagnsord med forstavelserne
’be-’, ’ge-’, ’emp-’, ‘ent-’, ’er-’, ’ver-’ og ’zer-’ (fx: beginnen, versprechen)

(L;U)

udsagnsordet er løst sammensat og bøjes uregelmæssigt
(fx: abfahren, ankommen)

(F;U)

udsagnsordet er fast sammensat og bøjes uregelmæssigt
(fx: unterschreiben, hinterziehen)

(L;R)

udsagnsordet er løst sammensat og bøjes regelmæssigt
(fx: abholen, einkaufen)

(F;R)

udsagnsordet er fast sammensat og bøjes regelmæssigt
(fx: übersetzen, untersuchen)

(ei-u-u)

bruges efter udsagnsordet ’wissen’

(e-a-a)

udsagnsordet hører til gruppen af e-a-a-udsagnsord
(fx: senden)

(i-a-a)

bruges efter udsagnsordet ’bringen’

Udsagnsordene i de to sidstnævnte grupper kan indgå både i løst og fast sammensatte udsagnsord og vil så have følgende betegnelser efter sig:

(L;e-a-a) – fx: zusenden
(L;i-a-a) – fx: mitbringen
(F;e-a-a) – fx: übersenden
(F;i-a-a) – fx: überbringen

Øvrige forkortelser

Af øvrige forkortelser forekommer

(m) – hankøn (Efter enkelte navneord af hankøn kan der være angivet bøjning i genitiv ental samt i flertal. Dette er dog kun gjort, hvor det skønnes særligt nødvendigt for at tydeliggøre bøjningen.)
(f) – hunkøn
(n) – intetkøn
(pl) – flertal
(mpl) – hankøn flertal
(fpl) – hunkøn flertal
(npl) – intetkøn flertal
jmdn – jemanden (akkusativ)
jmdm – jemandem (dativ)
(A) – akkusativ
(G) – genitiv
(D) – dativ
(sb) – navneord
(vb) – udsagnsord
(adj) – tillægsord
(adv) – biord

De sidste fire af ovennævnte forkortelser anvendes kun, når et opslagsord kan være flere ordklasser (fx: ’fremme’, ’rette’ og ’aftale’), og når mere end én ordklasse er repræsenteret inden for samme ord.

alm. – almindelig
fx – for eksempel
sml. – sammenlign
el. – eller
fork. – forkortet
Ex – eksempel
tlf. – telefon
etc. – et cetera (= og så videre)

Grammatik & sproghjælp 

I tilknytning til ordbøgerne findes en overskuelig og letanvendelig grammatisk oversigt i PDF-format, som omfatter de klassiske områder inden for grammatikken, nemlig udsagnsord, navneord, kendeord, forholdsord, stedord, tillægsord og biord.

Engelsk grammatisk oversigt

Tysk grammatisk oversigt

Dansk retskrivning

På Dansk Sprognævns hjemmeside finder du under overskriften Sproghjælp bl.a. både ’Spørgetelefonen’, ’Ofte stillede spørgsmål’ og Dansk Sprognævns huskesedler, ’Sproghjælp’, som giver et hurtigt overblik over typiske problemer med grammatik og retskrivning.

Det er Dansk Sprognævn, som redigerer og udgiver den officielle danske retskrivningsordbog. Retskrivningsordbogen udkom i 2012 i 4. reviderede udgave.